İmplant-Greftleme

İmplant-Greftleme

İmplant Cerrahisini Etkileyen Faktörler

-Uygun kemik seviyesine uygun ölçülerde implantın yerleştirilmesi
-Cerrahi işlemin atravmatik gerçekleşmesi
-Hasta yaşı

-Hastanın kemik yaşı
-Hastanın sahip olduğu kronik rahatsızlıkların varlığı
-Ar-ge’si yani geçmişi olan başarısı kanıtlanmış varlığı

-Hastanın beslenmesi
-Ve postoperatif iyi bir ağız hijyeni sağlanmasıdır.
-Ar-ge’si yani geçmişi olan başarısı kanıtlanmış implantın doğru vakada tercih edilmesi

Open chat